top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Życzenia z okazji jubileuszu 15-lecie pracy dla Przemysława Piotrowskiego, dyrektora SP w Obrowie

Przemysław Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie obchodzi 15-lecie pracy w tej placówce. Najlepsze życzenia z okazji jubileusz złożyli mu przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Toruńskiego i Gminy Obrowo.
Obecny dyrektor pracę jako nauczyciel w obrowskiej szkole rozpoczął w 2008 roku. Od początku bardzo angażował się w życie społeczności szkolnej. Obejmując stanowisko dyrektora nacisk położył na rozwój kierowanej przez siebie placówki. Dzięki wsparciu władz Gminy Obrowo na czele z wójtem Andrzejem Wieczyńskim w szkole przeprowadzono szereg inwestycji, z których korzystać będą jeszcze kolejne pokolenia mieszkańców Obrowa i okolicznych miejscowości.Dyrektor Piotrowski jest otwarty także na inicjatywy powiatowe. Utalentowani muzycznie uczniowie SP w Obrowie często uświetniają swoimi występami wydarzenia organizowane przez Starostwo Powiatowe.


W uznaniu zasług dla rozwoju Gminy Obrowo i Powiatu Toruńskiego najlepsze życzenia z okazji jubileuszu 15-lecia złożyli jubilatowi Starosta Toruński Marek Olszewski, Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński i członek Zarządu Powiatu Toruńskiego, będąca jednocześnie Sekretarzem Gminy Obrowo Mirosława Kłosińska. Goście odwiedzili dyrektora w czwartek 14 września 2023 roku.


- Dzięki doskonałej współpracy z organem prowadzącym – samorządem Gminy Obrowo – Pana prawdziwemu powołaniu do pracy z młodzieżą i zdolnościom managerskim szkoła nieustannie się rozwija. Świadczą o tym nie tylko bardzo dobre wyniki egzaminów ósmoklasistów, ale także sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne uczniów oraz kolejne inicjatywy, które podejmuje Pan z myślą o rozwoju swojej małej ojczyzny. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i jestem przekonany, że nadal będę mógł liczyć na Pana otwartość i chęć współdziałaniagratulował dyrektorowi Starosta Toruński Marek Olszewski.
Z okazji 15-lecia samorządowcy wręczyli dyrektorowi także okolicznościową grafikę, bukiet kwiatów i tort. Starosta Marek Olszewski i wójt Andrzej Wieczyński przekazali jubilatowi także listy gratulacyjne.
Fot. autorstwa Olka Urbańskiego

10 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page