top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Biogazowni w Nowej Chełmży mówimy NIE

Zaktualizowano: 3 kwi

Propozycja budowy biogazowni w Nowej Chelmży -  przemysłowej instalacji fermentacji beztlenowej stwarza poważne zagrożenie dla naszego krajobrazu wiejskiego, wrażliwych ekosystemów, sieci dróg, jakości powietrza i zdrowia ludzkiego.


Biogazownia na farmie w Niederbrechen, Hesja, Niemcy Źródło: Volker Thies


Dlaczego?


Amoniak i zapach

Amoniak jest emitowany w dużych ilościach z obornikiem i będzie stanowił szczególny problem dla obiektu przeznaczonego do transportu, składowania i przeładunku. Całkowity brak rozwiązania kwestii amoniaku.


Ludzkie zdrowie

Amoniak jest toksyczny dla ludzi i przyczynia się do powstawania szkodliwych cząstek stałych (PM2,5), które są ustaloną przyczyną chorób układu krążenia i raka.

Szkoda dla wrażliwych ekosystemów


Istnieje potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi oraz całkowity brak uwzględnienia kwestii emisji amoniaku i ich wpływu na lokalne wrażliwe ekosystemy, w tym na sąsiadujące Jezioro Chełmżyńskie i lasy


Chociaż biogaz wydaje się oczywistym wyborem w świecie, który musi ograniczyć zarówno ilość odpadów, jak i emisję dwutlenku węgla, nie jest to metoda doskonała.

 

Obecnie nie ma nowych technologii upraszczających i usprawniających proces wytwarzania biogazu, co powoduje, że nie jest to system w pełni efektywny. Produkcja na dużą skalę dla szerszej populacji nie jest jeszcze możliwa

 

Ponadto biogaz nadal zawiera zanieczyszczenia, nawet po rafinacji i sprężaniu. Oznacza to, że może uszkodzić pojazdy, jeśli zostanie użyty jako biopaliwo, ponieważ może powodować korozję metalowych części silnika i zwiększać potrzebę i koszty konserwacji.

 

Wreszcie produkcja biogazu nie jest odpowiednia dla każdej lokalizacji. Ponieważ większa produkcja opiera się na obfitych dostawach obornika lub materiałów roślinnych, jest ona niepraktyczna na obszarach wiejskich i miejskich.


Jakie jest stanowisko Gminy Chełmża?


Wójt Jacek Czarnecki i Radni Gminy Chełmża są zdecydowanie PRZECIWNI budowie biogazowi w Nowej Chełmży

48 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page