top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Biogazownia w Nowej Chełmży – fakty


Jeszcze nie powstała a już wzbudza ogromne emocje wśród mieszkańców Gminy Chełmża i Miasta Chełmża


W ostatnich miesiącach trwa gorąca dyskusja w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie lokalizacji i budowy biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG w miejscowości Nowa Chełmża.


Dyskusja jest podgrzewana faktami, które często nie mają potwierdzenia w praktyce lub wynikają z niewiedzy. Oczywiście obawy mieszkańców są całkowicie zrozumiałe.


Dlatego zostaliśmy zaproszeni na 91. sesję Rady Gminy aby przekazać Państwu faktyczny stan prawny i techniczny planowanej inwestycji.Wójt Jacek Czarnecki i Radni Gminy Chełmża są zdecydowanie PRZECIWNI budowie biogazowi w Nowej Chełmży
Przygotowaliśmy dla Państwa zwięzłą relację – zapraszamy dziś 27 marca o godzinie 20:10 na naszej antenie radiokuropatwa.com

 

Przypomnijmy czym jest LNG i bioLNG?


LNG – skroplony gaz ziemny jest przejrzystym, bezbarwnym i nietoksycznym płynem, który powstaje, gdy gaz ziemny zostanie schłodzony do temperatury -162° Celsjusza. Niska temperatura powoduje skroplenie gazu i zmniejsza jego objętość aż 600-krotnie. Dzięki temu LNG można łatwo i niedrogo przechowywać oraz transportować. Dodatkowo gaz ziemny w ciekłej postaci nie ulega zapłonowi.


Bio LNG to paliwo o tych samych właściwościach co LNG. Różni je tylko pochodzenie. O ile LNG jest paliwem zaliczanym do grupy paliw kopalnych, BioLNG jest paliwem odnawialnym, powstającym poprzez skroplenie biogazu.

Biogaz powstaje w procesie fermentacji metanowej różnego rodzaju materii organicznej. Najczęściej są to różnego rodzaju odpady z produkcji rolnej, lub spożywczej takie jak obornik, gnojowica, odpady poubojowe, czy zielone frakcje odpadów komunalnych.


W procesie produkcyjnym substraty poddawane są fermentacji z udziałem bakterii metanowych a powstały w ten sposób biogaz poddawany jest procesowi odwadniania, odsiarczania a następnie schładzania. W efekcie na końcu procesu kriogenicznego otrzymujemy praktycznie czysty metan o parametrach nieodbiegających od LNG.

 

Czy biogazownia śmierdzi?


Temat odorowości instalacji biogazowych jest najczęściej jako pierwszy poruszany przez lokalną społeczność. Społeczność, która wyraża swoją dezaprobatę związaną z budową instalacji biogazowej w bliskim sąsiedztwie ich nieruchomości.


W Polsce aspekt związany z uciążliwością zapachową nie jest jak dotąd unormowany prawnie. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku biogazowni jako możliwe najbardziej uciążliwe substancje odorowe najczęściej wymienia się amoniak i siarkowodór, dla których wartości odniesienia określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [4]. Ponadto Ministerstwo Środowiska opublikowało dokument pt. „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej”.

 

W jego rozumieniu metodą ograniczającą wpływ biogazowni na środowisko naturalne pod względem emisji jest m.in.:

 

„(…) odpowiednia lokalizacja – najlepiej w pobliżu miejsca powstania substratów, dotyczy to zwłaszcza surowców płynnych – blisko gorzelni, mleczarni, fermy zwierząt”


co w praktyce przekłada się na projektowanie instalacji właśnie w takich miejscach.


Czy Nowa Chełmża jest odpowiednią lokalizacją dla biogazowni? Już niebawem będą mogli na ten temat wypowiedzieć się sami mieszkańcy, umożliwią to konsultacje społeczne.

 

Wójt Jacek Czarnecki i Radni Gminy Chełmża są zdecydowanie PRZECIWNI budowie biogazowi w Nowej Chełmży

 

 

 

 

134 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page