top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

15 czerwca w Sali Weneckiej Pałacu Dąmbskich w Toruniu podpisano umowy na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, oraz członkini zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej. W uroczystości uczestniczyli także radni województwa, Robert Malinowski i Stanisław Pawlak


fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W bieżącym roku dofinansowane będą 44 inwestycje drogowe prowadzone przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 30,3 kilometra i dofinansowaniu w wysokości 11,8 miliona złotych.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

- Kujawsko-pomorska wieś się zmienia, to coraz atrakcyjniejsze miejsce do życia. Dziękuję samorządowcom za korzystanie z naszych środków i prowadzenie inwestycji w mniejszych i większych miejscowościach naszego regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ten cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty stanowiące rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu.


fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP


15 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page