top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Dziś Wniebowstąpienie Pańskie

"Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich: "Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: »Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba«".


W Dziejach Apostolskich czytamy, że tuż przed wniebowstąpieniem Jezus nakazał Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali zesłania Ducha Świętego:


"»Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: »Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?« Odpowiedział im: »Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi«" (Dz 1, 1-11).

Scenę Wniebowstąpienia opisują także Ewangelie: św. Marka i św. Łukasza. Pierwszy pisze: "Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba". Ewangelista Łukasz podaje więcej szczegółów: "Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba".


Wniebowstąpienie Pańskie w wielu krajach jest obchodzone w czwartek, dokładnie w 40. dniu od Wielkanocy i jest to dzień wolny od pracy.

W Polsce do 2003 r. święto Wniebowstąpienia również wypadało w czwartek. Od 2004 r. święto to jest obchodzone w VII niedzielę od Wielkanocy zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

45 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page