top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Inwestycje GDDKiA w Lubiczu Dolnym - konferencja prasowa Starosty Toruńskiego


Fot. Olek Urbański/Starostwo Powiatowe.


Starosta Toruński Marek Olszewski i Poseł na Sejm Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego w czwartek 11 maja 2023 r. wyrazili swoje niezrozumienie wobec działań i opinii dyskredytujących rozpoczęte i będące w fazie planowania inwestycje drogowe, które mają rozwiązać problemy komunikacyjne we wschodniej części powiatu toruńskiego.


Zarówno starosta jak i poseł od wielu lat dokładali wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie dla korków tworzących się w godzinach szczytu porannego i popołudniowego na skrzyżowaniach w śladzie drogi krajowej nr 10 w Lubiczu Górnym i Dolnym. W grudniu 2021 roku doszło do przełomu w tej sprawie. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, w obecności posła Ardanowskiego i przedstawicieli władz samorządowych Powiatu, podpisał plan inwestycyjny gwarantujący przebudowę obu skrzyżowań. Szef resortu zagwarantował także całkowite ministerialne finansowanie tego zadania. Po ponad dwóch latach Wójt Gminy Lubicz zdecydował, że projekt przebudowy zaopiniuje negatywnie.


- Zaniepokoiły nas ostatnie informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej dotyczące długo oczekiwanych i bardzo istotnych dla mieszkańców gminy Lubicz i powiatu toruńskiego inwestycji: przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 15 i drogi wojewódzkiej nr 552 w Grębocinie oraz projektu przebudowy skrzyżowań w śladzie dk 10 między Lubiczem Górnym i Lubiczem Dolnym – przyznaje Starosta Toruński Marek Olszewski. – Niedawno konferencję prasową zorganizował wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz. Bardzo zaskoczyło nas to, że wójt zaopiniował te projekty negatywnie.Fot. Olek Urbański/Starostwo Powiatowe


Starosta podkreśla, że nie rozumie, dlatego negatywna opinię dla inwestycji w Grębocinie wydano dopiero teraz. Projekt przebudowy skrzyżowania dk 15 i dw 552 znany był już w roku 2018.


- Jeszcze jako wójt Gminy Lubicz prowadziłem burzliwe spotkanie mieszkańców z projektantami. Co działo się później? Nie wiem, ale wydaje mi się, że działo się stosunkowo niewiele, bo w ubiegłym roku zwrócili się do mnie mieszkańcy Grębocina i prosili, abym wsparł ich podczas wizyty w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i przedstawił dyrekcji uwagi co do projektu – wspomina starosta.


Negatywna opinia wójta Nicewicza w roku 2023 tym bardziej jest niezrozumiała, bowiem jeszcze dwa lata temu władze gminy pozytywnie zaopiniowały plan sytuacyjny inwestycji, a w styczniu tego roku gminna opinia co do odstępstwa od przepisów dot. ruchu drogowego z rozporządzenia ministra transportu także była pozytywna. Wtedy samorząd Powiatu zaopiniował ten projekt negatywnie, jak zauważa starosta, to wtedy był czas, aby rozwiać ewentualne wątpliwości! Gmina Lubicz od 2018 roku nie miała żadnych uwag, aż do maja 2023 roku.


- To przedsięwzięcie weszło w etap uzyskiwania pozwolenia na budowę, niebawem inwestycja mogłaby wejść w etap realizacji. Jeśli w tej chwili gmina ją zablokuje to ona rozpocznie się tylko po stronie Torunia – ulica Olsztyńska niebawem będzie modernizowana jako ulica czteropasmowa aż do granic administracyjnych miasta, potem będzie już tylko droga dwupasmowa, bo wójt powiedział „nie”. Nie wiem, ile czasu zajmie mieszkańcom wtedy dojazd do domów. Stworzy się lejek porównywalny z korkami w Lubiczu – zaznacza starosta.

W przypadku przebudowy skrzyżowań w śladzie DK10 to jest to zadanie na etapie projektowania. Projektant zwrócił się do władz gminy z prośbą o uwagi.


- Szkoda, że władze gminy w swoich uwagach kwestionują kwestie zasadnicze, od których zaczął się sam pomysł modernizacji. Przypominam, że w 2018 roku likwidacja korków w Lubiczu w ciągu trzech miesięcy była jednym z głównych elementów programu wyborczego ówczesnego kandydata na wójta Marka Nicewicza. Mamy piąty rok kadencji i jedyna pozytywna rzecz, która się w tej sprawie wydarzyła to uruchomienie projektowania i zatwierdzenie ministerialnego finansowania tej inwestycji, co zawdzięczamy Panu Posłowi Ardanowskiemu. Celem tej modernizacji jest likwidacja korków. Ronda turbinowe bardzo dobrze kierują ruch w różnych kierunkach – odgrywają znaczącą rolę w łączeniu ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym. W tym rozwiązaniu muszą być jednak wyeliminowane przejścia dla pieszych. Rozdzielenie ruchu pieszego i samochodowego jest naprawdę niezbędne – zauważa starosta.Fot. Olek Urbański/Starostwo Powiatowe


Poseł Jan Krzysztof Ardanowski zaznacza, że przez szum medialny mieszkańcy zaczynają wątpić, czy projektowanie odbywa się w sposób właściwy.

- Dla mnie to sprawa absolutnie oczywista, że trzeba udrożnić układ komunikacyjny w trakcie drogi krajowej. Tysiące ludzi codziennie stoi tam w korkach. To nie jest sytuacja nowa, bo często spotyka ją się na przedmieściach, zwłaszcza większych miast, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie! Ten problem musi być rozwiązany przez zarządcę drogi czyli GDDKiA podległą ministerstwu infrastruktury. Układ drogowy w Lubiczu musi być rozwiązany stwierdza poseł Ardanowski. - Problemem jest zabytkowy przedwojenny most. Przez lata panowało przekonanie, że nie da się na tym moście położyć czterech pasów ruchu. Po dokładnych analizach okazało się, że jest to możliwe. Trzeba jednak rozebrać chodniki i bariery kamienne. Aby umożliwić ludziom przechodzenie przez most, poza jego obrysem będzie dołożona kładka dla pieszych i rowerzystów. Powstaje jednak pytanie, jak umożliwić włączenie się do ruchu na trasie dk10 pojazdom z okolicznych miejscowości? Najlepszym rozwiązaniem jest budowa rond turbinowych. Jak przemieszczać mają się piesi? Jeżeli pozostawimy przejście na tym samym poziomie z tzw. sygnalizacją wzbudzaną, to nie rozwiążemy problemu z płynnością ruchu w okresach o największych natężeniu. Dlatego analizowane były dwa rozwiązania: przejścia podziemne i kładki górne. Ludzie z różnych względów nie chcą korzystać z przejść, dlatego zdecydowano się na kładki. Będą one miały schody, długie podjazdy oraz windy. To rozwiązanie nie jest idealne, ale jest optymalne.


Poseł nie kryje, że postawa wójta Nicewicza go rozczarowała.


- Rozmawiałem z panem wójtem, który zaakceptował te rozwiązania, a potem w oficjalnej korespondencji oznajmia, że „musi być przeciw” powołując się na opinię społeczną. Nie wiem na jakiej podstawie, bo przecież gmina nie przeprowadziła żadnych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Przypomnijmy, że pomysł budowy mostu w Nowej Wsi i przesunięcia tam części ruchu doprowadził do konfliktu wśród mieszkańców tego sołectwa i w tym przypadku gmina nie brała pod uwagę żadnych opinii społeczeństwa. Chciałbym, żeby głosu mieszkańców nie wykorzystywano w takich sprawach – dodaje Jan Krzysztof Ardanowski.

Alternatywą dla transportu drogowego ma być ożywienie ruchu kolejowego na linii nr 27. Samorząd Powiatu Toruńskiego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Torunia oraz gmin: Lubicz, Obrowo i Czernikowo wskazały już lokalizację dla nowych przystanków, która mogłyby zacząć działać już w 2025 roku. Jest także duża szansa, aby od nowego rozkładu jazdy zwiększyć ilość pociągów kursujących na tej trasie – z 6 do 8 składów na dobę.


Fot. Olek Urbański/Starostwo Powiatowe

62 wyświetlenia0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page