top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Nasi Specjaliści - dr Mieczysława Aldona Fenyk

Przedtawiamy Wam Specjalistów znanych z naszej anteny.

Pani Aldona prowadzi wraz z nami audycję EKOLekcja, która pojawia się cyklicznie w środy o godznie 12:30Dr inż. Mieczysława Aldona Fenyk - starszy specjalista w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Zainteresowania naukowe: florystyka, fitosocjologia, dendrologia, arborystyka zielarstwo i ziołolecznictwo, ochrona przyrody, ekologia roślin. Od początku pracy zawodowej prowadzi badania dotyczące funkcji biocenotycznych różnego typu zadrzewień. Od lat wykonuje inwentaryzacje florystyczne w alejach przydrożnych Warmii i Mazur. Treścią badań naukowych jest określenie wpływu różnego rodzaju zadrzewień na zwiększenie różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.


Miłośniczka drzew – wytrwale szkoli się i zgłębia swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technologii ich ochrony. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się również na właściwej pielęgnacji, ochronie drzew i ich mieszkańców oraz planowaniu zadrzewień.


Autorka i współautorka wielu inwentaryzacji florystycznych i fitosocjologicznych, specjalistycznych operatów, opinii i ekspertyz dendrologicznych, w tym sądowych. Posiada duże teoretyczne i praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym i na placu budowy. Prowadzi oraz uczestniczy w konsultacjach przyrodniczych dla inwestycji drogowych na obszarze województwa warmińsko-mazuskiego.


Prowadzi szkolenia z zakresu: rozpoznawania drzew, podstawowej diagnostyki stanu zdrowotnego i ryzyka upadku drzewa, ochrony drzew podczas inwestycji, prawidłowej pielęgnacji drzew oraz projektowania alej i wykonywania nasadzeń.


Zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystaniem roślin leczniczych. Prowadzi prace związane z określeniem zasobów roślin leczniczych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Interesuje się również historią wykorzystania roślin leczniczych.


W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi warsztaty, na których uczestnicy nie tylko poznają zioła, ale również przyrządzają je według staropolskich receptur. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi zajęcia i wykłady z przedmiotów:
Dendrologia 

Rośliny lecznicze 

Ziołoznawstwo i techniki zielarskie Na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze będzie prowadzić ćwiczenia: 

Dziedzictwo przyrodnicze Polski Północno-wschodniej (zajęcia terenowe) 

Flora i roślinność Polski


Pani dt Aldona Fenyk prowadzi także zajęcia w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych

54 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page