top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Rządowy Program Odbudowy Zabytków


Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.


W ramach tego programu do Regionu Toruńskiego trafi kilka milinów złotychTo środki, które można przeznaczyć na

prace restauratorskie prace konserwatorskie roboty budowlanePolski rząd dba o dziedzictwo kulturowe Dzięki tym środkom zabytki odzyskają swoje dawne piękno.37 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page