top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

Urzędy mają obowiązek odpowiadać dziennikarzom

O udostępnianiu informacji mediom mówią dwie ustawy.Gromadzenie informacji przez prasę, w tym kierowanie pytań do urzędów, jest jednym z kluczowych elementów pracy dziennikarskiej i podlega ochronie prawnej.


Zgodnie z prawem prasowym organy państwowe mają obowiązek stwarzać prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji, w tym w szczególności mają obowiązek udzielania odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową, w tym pytania, bez zbędnej zwłoki.


Urzędy nie mogą arbitralnie decydować, że będą wywiązywać się z tego obowiązku tylko wobec niektórych tytułów prasowych


Nie wolno tłumić krytyki


W Prawie prasowym jest kilka zapisów, które należy przytoczyć w tym kontekście.


Między innymi art. 2: „Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw”.


Lub art. 6 pkt 2: „Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca".


Warto też znać art. 11 pkt 3: „Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwiać dziennikarzom nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich informacji i opinii” albo art. 5 pkt 1: „Każdy, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie”.29 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page