top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraPiotr Wiśniewski

W Gminie Zławieś Wielka ślubowanie Wójta i Rady Gminy

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka odbyło się ślubowanie wójta i radnych oraz I Sesja nowej kadencji Rady Gminy. Dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej oraz ustalono składy komisji.Wójt Jan Surdyka wręczył symboliczne klucze do gminy swojemu następcy – Wójtowi Marcinowi Swaczynie.
88 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page